Handelsbetingelser

Følgende betingelser er gældende når der indgåes aftale med indehaver/tilknyttede parter ved Bjørndal cvr. nr.: 35692177 herefter omtalt som "WDN".

1. Tilbudsafgivelse

Et tilbud fra WDN er en pris for det beskrevet arbejde, som tilbuddet er baseret på. Ændres kundens ønsker undervejs som medfører ekstra arbejde, vil dette blive faktureret særskilt. Ønsker kunden yderligere arbejde udført undervejs, vil dette blive faktureret særskilt. Som udgangspunkt vil WDN gøre kunden opmærksom på, at det ekstra arbejde, vil medføre ekstra fakturering.

2. Rettigheder

WDN ejer kode udviklet af dem, og WDN har ret til at ændre, og sælge det.
WDN har ret til at genbruge elementer som er brugt på elementer udviklet for kunder.
Ønskes dette anderledes, kan dette aftales - der skal oplyses om dette, inden aftalen indgåes omkring udvikling/design.

3. Skade/tab

WDN kan ikke holdes ansvarlig for direkte, eller indirekte tab, fremtidig indtjening eller omsætning, som følge af det udførte arbejde, eller vejledning.

4. Priser

Som udgangspunkt angives priser fra WDN i DKK uden moms, medmindre andet er oplyst ved tilbudsafgivelse.

5. Deadlines

WDN oplyser som udgangspunkt en forventet deadline når der indgåes en aftale. Denne deadline kan rykkes hvis kunden ikke udleverer det nødvendige materiale til tiden, eller ikke vender tilbage inden for rimelig tid på spørgsmål vedr. projektet.

Når WDN vurderer et projekt er ved at være færdigt, bliver der sendt en mail til kunden hvori kunden kan bekræfte det - svarer kunden ikke tilbage inden for 7 hverdage vil et projekt blive betragtet som færdigt og fakturaen vil blive afsendt.
Er kunden uenig i at projektet er færdigt, vil det blive vendt med kunden, men ultimativt er det WDN som vurderer hvornår et projekt er færdigt.

6. Referencer

Når der indgås en aftale om at få udført arbejde på en side, accepteres det fra kundens side af, at WDN må bruge materiale (screenshots, logo osv.) fra kundens side, og bruge det i markedsføring og på WDNs hjemmeside - medmindre andet er aftalt.

7.  Brugsrettigheder

Kode omfatter kodning, samt hele temaer - herefter betegnet som "kode", "kodning", "kodningen".
Kode udviklet af WDN ejes af WDN, og kunden opnår brugsrettighed til det udviklet stykke kode, theme, eller andet arbejde fra WDN, efter det er blevet betalt.

Brugsrettigheden betyder at kunden må:

- Benytte sig af kodningen, på den shop hvor det er blevet placeret af WDN.
- Redigere i kodningen hvis det ønskes.
- Flytte kodningen til andre steder, på samme shop hvor det er blevet placeret af WDN.

Kunden må ikke:

- Kunden må ikke videregive, eller videresælge kodning, som er udviklet af WDN til 3. part. - Kunden må ikke bruge kodningen på andre shops, selvom kunden er ejer af de(n) anden/andre shops hvor kunden ønsker at benytte sig af kodningen.
- Arbejdet må kun bruges på det projekt, hvor det er udført.

Bryder en kunde brugsrettighederne forbeholder WDN sig til at fakturere kunden for ulovlig brug af indhold som ikke ejes af dem, samt en evt. kompensation.

Ønsker kunden at benytte sig af kodningen, kan kunden bede om tilladelse til brug af kodningen på andre sider/shops, eller aftale dette inden arbejdet påbegyndes på det nye stykke kode.